Historie

Historie

Het bedrijf in Terneuzen

De winkel van Maison Legrand herenkleding is geopend in de Noordstraat van Terneuzen in het voorjaar van 1989. Decennia achtereen hebben gezinsbedrijven  in deze straat een winkel gehad. In de loop van de jaren is ook het filiaalbedrijf en het grootwinkelbedrijf zich hier komen vestigen. Het winkelpand van Maison Legrand is ontstaan door nieuwbouw en door samenvoeging met een bestaand pand. Het gebouw op de hoek van de Havenstraat en de Noordstraat was de voormalige slijterij en woning van Corrie Wieland en Guust de Pauw. Het pand daarop aansluitend in de Noordstraat is nieuw gebouwd (1988) op de plaats waar eerst de oude snoep en chocoladewinkel van de gezusters Lijbaert stond. Beide panden vormen nu een geheel.

De familie Legrand

Zeer aannemelijk is dat de voorouders van de familie Legrand als emigranten uit Frankrijk naar Zeeuws-Vlaanderen zijn gekomen. Wanneer dit precies is gebeurd, kan niet achterhaald worden maar een goede gok is dat dit midden of eind achttiende eeuw is gebeurd. Immers, omstreeks 1820 wordt de familie gesignaleerd in Zuidzande en in Nieuwvliet.

Stichting van het bedrijf

Vast staat dat Abraham Legrand senior – na een periode van opleiding tot kleermaker in Parijs  (1909 – 1913)   – in 1914  een kleermakerij annex winkel in herenmode is begonnen aan de Markt te Oostburg. Dit bedrijf kende een bloeitijd in de jaren twintig van de vorige eeuw en een aantal moeilijke jaren tijdens de depressie van de dertiger jaren. Tijdens de oorlogshandelingen van oktober 1944 brandde het bedrijf tot de grond toe af. Vanaf 1950 is het centrum van Oostburg  terug opgebouwd.  Onder leiding van Huib Legrand (1914-2004) en Coby Legrand – de Vuijst is Maison Legrand herenkleding  terug opgebouwd aan de Burchtstraat te Oostburg. Onder een gunstig economisch gesternte groeide het bedrijf voorspoedig. Er was toen een grote toeloop van Belgische klanten.  In 1989 hebben Bram en Tini Legrand  de huidige winkel in Terneuzen  geopend. De winkel in Oostburg bestaat ook nog steeds. Inmiddels staat de vierde generatie aan het roer van de onderneming.